Главная - Новости - 9-sentyabrya-nachala-obuchat-sya-gruppa-invalidov-po-zreniyu-po-zayavkam-ro-vos-informacionnye-tehnologii-osnovnoy-kurs-1

9-sentyabrya-nachala-obuchat-sya-gruppa-invalidov-po-zreniyu-po-zayavkam-ro-vos-informacionnye-tehnologii-osnovnoy-kurs-1